KONFERENS 2025

ARBETET PÅGÅR

Här kommer vi att fylla på information om konferensen 2025

Varje år anordnar vi en konferens med de bästa svenska föreläsarna inom vårt yrkesområde. Nytt för 2024 var att låta deltagarna välja ALKOHOL eller TOBAK under vissa sektioner. Detta var uppskattat av många så det kommer vi att fortsätta med.

Vi lär av varandra.

Crop unrecognizable person reading documents and working on laptop

Vi möts

MARS 2025 i Stockholm

Hälsningar, Konferensgruppen och styrelsen