MY CLUB

FÖRENINGENS INTRANÄT

Logga in på

My Club

Stämmer dina faktureringsuppgifter? Varje år måste styrelsen lägga ner många timmar på att korrigera uppgifter manuellt eftersom medlemmarna inte har fyllt i rätt uppgifter.

FAQ – Frequently Asked Questions

För att bli medlem så behöver fyll i några uppgifter, bland annat om det är du eller din kommun som ska betala årsavgiften. Om det är din kommun så måste du fylla i rätt faktureringsadress. Ta reda på den och fyll därefter i formuläret här.

Nej, det är bara personer som är anställda direkt av en kommun som kan bli medlem.

Om du blir medlem strax före konferensen så faktureras medlemsavgiften samtidigt som avgiften för konferensen. Annars så kommer fakturan 1-2 månader efter att du har blivit medlem.

En del kommuner betalar medlemsavgiften och en del kommuner gör det inte. Konferensen är betydligt billigare för medlemmar. Därför betalar många kommuner medlemsavgiften. Prata med din arbetsgivare om detta. Se till att du har rätt faktureringsadress angiven på My Club.