Alkohollagen • lag om tobak och liknande produkter

KOMMUNALA ALKOHOL- OCH TOBAKSHANDLÄGGARES FÖRENING

VÄLKOMMEN

En förening för handläggare

Föreningen för dig som arbetar inom kommun med tillsyn av serveringstillstånd eller försäljning av tobak. Många av oss arbetar också med tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Logga in på

My Club

Våra verksamhetsområden

$219
Alkohollag
$219
Lag om tobak och liknande produkter
$219
Lag om tobaksfria nikotinprodukter

KAF-T

Föreningen i korthet

Remissinstans

KAF-T är en viktig remissinstans vid statliga utredningar och utformandet av allmänna råd från myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten.

Referensgrupper

Vi är specialister på serveringstillstånd och regelverket kring tobak och tobaksfria nikotinprodukter. Vi känner till hur det fungerar i praktiken.

Årlig konferens

Varje år anordnar KAF-T en mycket uppskattad konferens för handläggare och chefer. Här knyter vi kontakter och lyssnar på de vassaste föreläsarna.

Vår historia

Föreningen bildades av alkoholhandläggare 1996. När den nya tobakslagen kom inkluderades också tobakshandläggare.

Forum på Facebook

Våra medlemmar får tillgång de populära forumen Alkoholforum och Tobaksforum. Forumen bidrar till att stärka kompetensen över hela landet.

Årsavgiften

Årsavgiften är 200 kr per medlem. Många kommuner betalar den för sina anställda, då avgiften för konferensen blir mycket billigare.

VI HAR MEDLEMMAR ÖVER HELA LANDET

KAF-T